Alle veiligheidsoplossingen

 • Productassortiment
 • Product Applicaties
 • Producttypes

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de privacy van al onze websitebezoekers. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Welke informatie wordt verzameld?

De volgende persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer en uw bezoek(en) aan deze website (inclusief IP adres, locatie (geografisch), type internetbrowser, lengte van uw bezoek en het aantal views per pagina).
 2. Informatie die u aan ons doorgeeft als het gaat om inschrijven voor diverse e-mail diensten, notificaties of nieuwsbrieven.
 3. Andere informatie die u aan ons doorgeeft.

Gebruik van uw persoonlijke informatie

Uw persoonlijk data zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 1. Beheer van onze website.
 2. Onze diverse diensten op de website voor u beschikbaar te stellen.
 3. Diverse vormen van marketing communicatie naar u te sturen als nieuws, producten en evenementen. (U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor uitschrijven).
 4. E-mail notificaties toesturen waar u speciaal om heeft gevraagd.
 5. Omgaan met uw vragen en klachten betreffende de website.

Wij zullen niet zonder toestemming uw persoonlijke informatie doorspelen aan derden voor marketingdoeleinden.

Zoekmachines

Ons websitebeheer als het gaat om zoekresultaten wordt beheerd door Lucene.net. Zoekopdrachten en resultaten worden op anonieme basis geregistreerd om ons te helpen onze website te optimaliseren. Hierbij wordt een specifieke data verzameld door A-SAFE of derden.

Veiligheid en Prestatie

A-SAFE gebruikt een derde partij om te zorgen dat de veiligheid en de prestatie van de A-SAFE website gewaarborgd blijft. Hierbij worden IP adressen van bezoekers gebruikt.

E-mail nieuwsbrieven

A-SAFE gebruikt een derde partij genaamd Click Dimensions om onze nieuwsbrieven te versturen. We verzamelen statistieken van het openen en doorklikken om de leesbaarheid en bruikbaarheid van onze nieuwsbrieven te monitoren en te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij het privacybeleid van Click Dimensions.

Microsoft Dynamics

A-SAFE gebruikt een derde partij genaamd Microsoft Dynamics om alle persoonlijke data die wordt geregisteerd op onze website op te slaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij het privacybeleid van Microsoft Dynamics.

Wie bezoekt de website

asafe.com gebruikt software om IP data te achterhalen. Deze informatie wordt aan ons verleend door Whoisvisiting.com. Whoisvisiting.com is een dienst die wordt aangeboden door Whoisdata Limited en gebruikt informatie die beschikbaar is in het publieke domein.

Wanneer u onze website bezoekt mogen wij automatisch uw IP adres opslaan, een uniek adress van uw computer of apparaat. We zullen uw IP adress niet gebruiken om u te identificeren.

Disclosures 

Wij mogen uw informatie doorgeven aan onze medewerkers, leveranciers en onderaanemers, in zoverre dit logischerwijs nodig is voor doeleiden zoals beschreven in dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen wij informatie over u vrijgeven bij:

 1. Wettelijke verplichtingen.
 2. Gerechtelijke procedures.
 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen (inclusief voorkomen van fraude en/of verminderen van het kredietrisico).
 4. De inkoper van het bedrijf die onze producten aanschaft of wil aanschaffen.

Zoals eerder aangegeven in dit privacybeleid zullen wij de informatie niet zomaar doorspelen aan derden.

Internationale gegevensoverdracht

Informatie die wij verzamelen mag opgeslagen worden en gedeeld worden met de landen waarin wij actief zijn. Om zo te zorgen dat wij de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid

Informatie die u aan ons verstrekt mag gedeeld worden met landen (inclusief de Verenigde Staten en Japan, welke geen beschermingsrechten hebben wat betreft data, zoals deze er zijn in Europa).

Bovendien, zal persoonlijke informatie die u verstrekt voor publicatie op de website, worden gepubliceerd op internet en mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met het delen van uw persoonlijke informatie.

Veiligheid van uw persoonlijke data

Wij zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie tegen te gaan.

Wij slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze servers, welke beveiligd zijn met een wachtwoord en een firewall.

Vanzelfsprekend is datatransmissie via internet inherent onveilig en kunnen we de veiligheid van de gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

Wijzigingen in het beleid

Dit beleid kan ten allen tijden worden geüpdate, dit doen wij door een nieuwe versie hiervan te plaatsen op onze website. U kunt deze pagina checken om te checken of u akkoord gaat met de veranderingen.

Indien gewenst mogen wij u ook een e-mail sturen om u up-to-date te houden van de aanpassingen aan ons beleid.

Uw rechten

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben verzameld. Het verstrekken van deze informatie kan geringe kosten met zich meebrengen (op dit moment vastgesteld op: €12.00)

U kunt ons tevens opdragen om uw persoonlijke gegevens nooit voor marketingdoeleinden te gebruiken. (In de praktijk zal u uitdrukkelijk vooraf gevraagd worden of uw gegevens gebruikt mogen worden voor marketing doeleinden, en zullen wij geen actie ondernemen tot wij hiervoor akkoord hebben gekregen.)

Websites van derden

De website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de omgang met privacy van/door deze websites.

Updaten information

Wanneer uw informatie incorrect blijkt te zijn en dit aangepast moet worden, kunt u ons hierover berichten.

Contact

Wanneer u vragen heeft wat betreft het privacybeleid of ons gebruik van uw persoonlijke data kunt u een e-mail sturen naar: websitesupport@asafe.com of een brief sturen geaddreseerd aan A-SAFE HQ Ltd, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, England, HX5 9JP.