Se hele vores sortiment af
sikkerhedsløsninger

 • Produktkategorier
 • Produktanvendelse
 • Produktbrands
Standard Garanti

Standard Garanti

Standard Garanti

Dette dokument beskriver den eneste acceptable og eksklusive garanti for A-SAFE. Alle andre garantier der er skriftlige eller mundtlige, lovbestemte, udtrykte eller underforstået er ikke gældende.

Enhver underforstået garanti om holdbarhed eller egnethed til et bestemt formål, afvises hermed af A-SAFE og udelukkes fra salgsbetingelserne. Denne garanti kan ikke overdrages og er kun tilgængelig for køberen.

A-SAFE efterlever reklamationsretten, alle produkter fremstillet af A-SAFE og solgt af A-SAFE eller dets autoriserede distributører, vil ved fejl eller mangel på en vare på grund af fabrikationsfejl, reparerer A-Safe produktet uden beregning, eller erstatter det efter vores skøn i de første 2 år efter købet.

Denne garanti gælder kun for produkter, som anvendes i overensstemmelse med alle instruktioner vedrørende montering, installation, vedligeholdelse og sikkerhed, der fremgår af A-SAFE datablad.

Kun originale uændret umodificerede materialer, er omfattet af denne garanti. Det dækker ikke skade forårsaget af uheld, general påvirkning, ukorrekt pleje, uagtsomhed, normalt slid eller naturlig nedbrydning af farver og materialer over længere tid og brug.

Tolerance

Længde af sikkerhedsbarriere: - På grund af den modulære karakter af A-SAFE-barrieresystemerne, kan den samlede længde af en barriere variere fra den angivne måling +/- 25 mm pr. meter.

Retningslinje: når barrieren er korrekt samlet og monteret, skal en afvigelse på en barriere ikke overstige 5 mm pr. meter.

Huller: - På grund af faktorer som ujævne gulvflader, installation på en skråning, eller etager som ikke er i niveau, kan huller forekomme synlige, disse huller må ikke overstige 5 mm. ved korrekt montage og installation.

Barrierehøjde: - Barrierehøjde kan variere +/- 25 mm pr. meter på grund af underlagets tilstand og fremstillingstolerancer.

Produktionstolerancer: - Udvendig diameter og indvendig diameter på alle barrierer fremstilles til en tolerance på +/- 0,5 mm med en vægtykkelse +/- 0,5 mm og barrierer længder er +/- 3 mm.

Modstand og styrke

A-SAFE-Barrierer systemernes ydeevne er vurderet ved hjælp af de testmetoder, der er beskrevet i PAS 13: 2017.

Barrierernes styrke måles i Joules (energi). A-SAFE-barrierer er specificeret og fremstillet til at modstå påvirkninger, vurderinger målt i joules baseret på det kontrollerede testmiljø og -metode som er defineret i PAS13: 2017.

Dette hjælper med at vælge det mest passende barrieresystem. I et drift miljø, hvor køretøjstype, hastighed og masse, ruter, potentielle vinkler, underlag og forankring er ukontrollerede, garanterer det stadig ikke, at en påvirkning ikke vil medføre skade.

Varme

Barrierernes ydeevne vil blive påvirket af ekstreme temperaturer. Drift i temperaturer over 30 grader Celsius og under -4 grader Celsius vil reducere barrierens ydeevne under den pålydende rækkevidde.

Falmede farver

Farvefasthed eller lysfasthed er udtryk, der bruges til at definere et materiales evne til at modstå falme og opretholde sin oprindelige farve. UV-stabilisatorer anvendes til at beskytte materialet mod nedbrydning. Ydeevnen måles på to måder:

 1. Brug af Blue Wool Scale, hvor vores materialer scorer 7 ud af 8, hvor 1 er meget dårlig og 8 er fremragende.
 2. Brug den grå skala for farveforskel, hvor vores materialer scorer 5 ud af 5, hvor 1 er meget dårlig og 5 er fremragende.

Udvidet produktgaranti

Korrekt installation og vedligeholdelse er afgørende for din sikkerhed. Det garanterer optimal ydelse af din barriere og sikrer, at din garanti forbliver gyldig. A-SAFE Total Care-løsninger kan verificere sikkerhedsbarriere og udvide din garanti. Total Care vedligeholdelsesløsninger er tilgængelige på tre niveauer - sølv, guld og platin. (skal det stå i en dansk oversættelse når ikke vi har den service i DK?)

 1. Sølvniveau er en engangs inspektionstjeneste.
 2. Efter en indvirkning / hændelse som vil bekræfte betingelsen for enhver A-SAFE-barriere, der vil belyse eventuelle nødvendige reparationer.
 3. Hvis installationen ikke blev gennemført af en A-SAFE akkrediteret installatør, bekræfter den korrekt installation af et A-SAFE-barrieresystem.
 4. Guldniveau er en årlig vedligeholdelses- og inspektionsservice, der bekræfter betingelsen for A-SAFE-barriere og installation, der fremhæver eventuelle nødvendige reparationer.
 5. Platinniveau er en forbedret årlig vedligeholdelses- og inspektionsservice, der ud over guldniveau vil gennemgå barriereapplikationen og installationen i overensstemmelse med PAS13: 2017.

Med forbehold for eventuelle anbefalede reparationer, kan A-SAFE Total Care forlænge garantien årligt i op til maksimalt 60 måneder (for mere information om Total Care, kontakt din A-SAFE-repræsentant).

Installation garanti

A-SAFE installationsgaranti sikrer, at barrieren er korrekt installeret, så produktgarantien forbliver gyldig. Hvis A-SAFE installerer din barriere, monteres barrieren korrekt, passende bolte/anker er korrekt installeret og strammet til anbefalede momentindstillinger. Under normal brug er installationen gyldig i 12 måneder.

Eventuelle skader forårsaget af uheld, indvirkning, ukorrekt pleje, uagtsomhed, normalt slitage eller den naturlige nedbrydning af farver og materialer over længere tid og brug er ikke inkluderet. Installationsgarantien kan forlænges i op til 60 måneder med en A-SAFE Total Care vedligeholdelsespakke, hvor den årlige inspektion og anbefalet vedligeholdelse udføres af en A-SAFE-certificeret installatør.

Ukontrollerede miljøer

Ethvert testmiljø skal kontrolleres fuldt ud for at sikre resultaternes integritet. A-SAFE følger den bedste praksis metode anbefalet og beskrevet i PAS 13: 2017.

Driftmiljøer kan være ukontrollerede på grund af en række faktorer. Disse ukontrollerede faktorer kan afhjælpes/modvirkes med A-Safe barrieresystem, med følgende forbehold:

 1. Køretøjs- og fodgængeraktivitet: - Køretøjets hastighed og vægt, føreradfærd, fodgængeraktivitet og ruter kan variere. I et driftmiljø kan ingen af disse faktorer styres fuldt ud.
 2. Jordarbejde og forankring: Styrken, dybde og konsistens kan ikke garanteres og kan ændres over tid på grund af aldring. Barriererne kan påvirkes ved ændring af miljømæssige forhold som seismisk aktivitet, varme og fugt samt generel slitage fra køretøjets vægt og bevægelse. En påvirkning på dette grundlag kan ikke være 100% garanterede, og heller ikke forankringens ydeevne kan garanteres 100%.

For at minimere risikoen kan prøver fremskaffes for at verificere fundamentet og hjælpe med at vælge det mest hensigtsmæssige forankringssystem. Hvis der er yderligere tvivl om fundamentets styrke og materiale, kan A-SAFE give detaljer herom af en uafhængig inspektør, som vil give en fuldstændig og detaljeret inspektion.

Som minimum anbefaler vi, at forankring kontrolleres årligt gennem A-SAFE Total Care.

 1. Vejr: - Lys, temperatur, fugtighed, forurening og anden miljøfaktor varierer afhængigt af beliggenhed. Uanset antal tests kan A-Safe ikke gengive enhver potentiel kombination. Gentagen udsættelse for forskellige forhold kan påvirke underlaget, forankringen og / eller barriereydelsen.

Begrænsning af erstatningsansvar

Maksimumsforpligtelsen i henhold til denne garanti og / eller i forbindelse med varen må ikke overstige det beløb, som køberen har betalt for produktet og / eller tjenesten.

 A-SAFE eller dets autoriserede distributører er ikke ansvarlige for tab af forretninger, tab af brug, tabt fortjeneste, tab af forventet fortjeneste, tab af kontrakter, tab af indtægter, tab eller skade på goodwill eller brand, tab af forventede besparelser, tab af data eller brug af data, tilbagekaldelse af omkostninger, skade på omdømme og / eller eventuelle følgeskader, specielle eller indirekte tab eller skader.

For at give dig den bedste web-brugeroplevelse bruger vi anonymiseret Google Analytics og Google Adwords-sporing til at rapportere om webtrafik. Ved at fortsætte med at gennemse denne hjemmeside accepterer du, at cookies kan gemmes på din enhed. Få flere oplysninger om vores Cookies Policy og Privacy Policy.